LUMENY

Lúmen (značka: lm) je hlavná jednotka svetelného toku, ktorý je jednou z vedľajších fyzikálnych jednotiek sústavy SI.

Svetelný tok je fotometrická fyzikálna veličina, ktorá označuje svetelnú energiu, ktorú zdroj vyžiari za časovú jednotku, v tomto prípade za 1 sekundu. Je to však energia posudzovaná z hľadiska citlivosti oka na rôzne vlnové dĺžky svetla.

LUXI

Lux značka lx je jednotkou osvetlenosti (alebo intenzity osvetlenia alebo iluminancie alebo staršie len osvetlenia) podľa medzinárodnej sústavy SI. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným tokom 1 lúmen dopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na odrazivosť tejto plochy. Alebo inak - Lux je jednotka vyjadrujúca plošnú hustotu dopadajúceho svetelného toku. 

 • Niekoľko typických intenzít osvetlenia
 • jasný slnečný deň - 100 000 lx
 • zamračené počasie v lete - 20 000 lx
 • letný deň v tieni - 10 000 lx
 • operačná sála - 10 000 lx
 • osvetlenie v TV štúdiu - 1 000 lx
 • osvetlenie kancelárie - 500 lx
 • osvetlenie chodby - 100 lx
 • osvetlenie ulice - 10 lx
 • mesačný svit - 0,25 lx
 • jasná hviezdna obloha - 0,001 lx
 • zamračená nočná obloha bez cudzieho osvetlenia - 0,0001 lx


 Príklad:  svietidlo, ktoré má 3000 luxov  - dosvieti na 90 až 110 metrov.

              5000 luxov - na 150 až 170 metrov
              10000 luxov - na 200 až 220 metrov
              18000 luxov - na 280 až 310 metrov  
              28000 luxov - na 350 až 370 metrov   
              70000 luxov - na 450 až 500 metrov 
              100000 luxov - na 600 až 700 metrov  

 

Košík  

Žiadne produkty

Spolu za tovar 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

Špeciálna zľava